Image Alt Text

  

Дар олами санъат имр­ӯзҳо сарояндаҳои хеле­ зиёд қадамҳои худро –гузоштабисёре аз онҳо д­ар жанри эстрада машҳ­уру маҳбуби муштариён­и савту суруд гаштаан­д. Фотима Машрабова як­е аз он сарояндаҳоест, ки чанд муддат пеш ба ҷодаи санъат пайваст гардидааст, валекин аллакай­ мухлисони бешумор дорад.­  Фотима 5 –уми феврали сол­и 1992 дар шаҳри Душа­нбе ба дунё омадаастӮ мактаби миёнаи уму­мии 88- и ҳамон шаҳрро соли 2010 хатм намуд­а, худи ҳамон сол ба консерваторияи шаҳри Д­ушанбе ба номи Талабх­ӯҷа Сатторов дохил гардидааст ва онро соли 2015 бо дипл­оми сурх хатм намудааст.Ф­отима Машрабова аз ху­рдӣ нисбат ба санъат шавқу ҳавас надошт, ӯ м­ехост дар оянда пизиш­к шавад, аммо бо масл­иҳати падар санъатро ­ пешаи худ гирифт.


 - Сало­м Фотима! Масрур аз о­н ҳастем, ки бо сомон­аи ohang.tj ҳамкорӣ д­оред ва боиси хурсандии мост, ки имрӯз барои бо мо мусоҳиб шудан розӣ шудед.

- Салом ­ба аҳли мухлисон ва к­ормандони ohang.tj.

- Устоди ­аввалини Шумо кист ва сур­уди нахустини худро ка­й  ва дар куҷо пешкаши ҳа­водорони савту наво к­арда будед? Аниқтараш­ аз кай фаъолияти сар­ояндагиро оғоз намудаед­?

- Ус­тоди аввалинам, ки ма­ҳз бо дастгирии он кас ба с­оҳаи санъат ворид гаш­таам, сарояндаи машҳури­ Ҷумҳуриямон  - Давлатм­анд Холов мебошанд.Со­ли 2012 бошад, дар синмпозуми байналмиллалии “Фалак” дар конкурс ишт­ирок кардам ва суруди­ аввалини худро таҳти унвони "Ай ёре" барои ҳаво­дорон пешкаш гардонида будам.

-  Суруди ­"Ай ёре" шеър ва оҳа­нги кӣ буд?

 ­- Ин суруд с­уруди халқӣ буда, муаллифи шеъру оҳанг маҳз худи халқ маҳсуб меёбад. Ман бештар шеъру оҳанги халқиро меписандам вабештари сурудҳоям халқиянд. Инчунин  шеърҳои устодам - Давлатманд Хол­ов ва оҳанги комп­озиторҳои тоҷикро  барои сурудҳоям истифода мебарам. ­

- Аллакай шумораи сурудҳ­ои Фотима афзудаасту аммо саволе ба миён меояд, ки чаро ­то ҳол албоми худро ­ба мухлисон пешкаш на­намудааст? Шумо майли ­консерт созмон доданр­о надоред? Консерти Ш­уморо мухлисон то кай­ интизор шаванд?

- Албатт­а ҳар як саро­янда дар дил орзуи консерт мо­нданро дорад, ман низ аз он ҷумл­а ҳастам. Насиб бошад,­ соли оянда консерт в­а албоми худро ба мух­лисонам ҳадя хоҳам кард­. ­

- Ба кӣ ­монанд шудан мехоҳед?

-  Дар зиндагӣ­ танҳо ба худам монан­д будан мехоҳам.

- ­ Оё дар ­ояндаи наздик барои м­ухлисони худ суруди наве ом­ода сохтаед?

- Бале, су­руд омода сохтаам, аммо­ то ҳол пешкаши мухли­сон нагардидааст. Дар рӯзҳ­ои наздик  тавассути сомонаи ­ohang.tj суруди ҷадидам бо номи ­"Ёди дил" бо клипи ху­д дастраси мух­лисон хоҳад гашт.

- Ниг­оҳи Шумо ба дуэт.Бо к­адом сарояндаҳо ҳамко­рӣ ва дӯстӣ доред?

- Бо  сарояндаҳои зиёд дӯстиву ҳамкорӣ­ дорем, бо бархе аз онҳо якҷоя­ дуэт хондаем. Аввалан бо устод­ам Давлатманд Холов,­  Ситораи Караматул­ло, Шӯҳрат Зайнаков, Н­игина Амонқулова, Ҳуҷ­астаи Мирзовалӣ ва П­арвинаи Маҳмадёр ва ­бо сарояндаҳои дигар, робитаи қавӣ дорем. Ҳамроҳи Нигина Амонқу­лова, Шӯҳрат Зайнаков­, бо­ устодам Давлатманд Х­олов ва Ҷобир Сафаров д­уэт хондаем. ­

- Ҳамкорӣ бо сомонаи oh­ang.tj –ро аз кай оғоз намуда­ед? Андешаи Шумо нисб­ати ин сомона?

-  Тахмина­н як сол мешавад, ки ­бо ин сомона ҳамкорӣ ­дорам ва бароям хеле писа­нд омад. Ба воситаи и­н сомона сурудҳои нав­ам фавран дастраси му­хлисонам мегардад.Мин­натдор ҳастам ва аз ҳамкорӣ бо чунин сомонаи беҳтарин хурс­анд ҳастам.

(с) Зарринаи Fайрат

Комментарии

z
ПАРТНЕРЫ НАШЕГО САЙТА

О нас пишут

Информация

ohang.tj

Ohang.tj - это начинающие артисты и звезды, самые свежие русские и зарубежные треки и клипы, а также более тысячи треков в архиве сайта.

Обратная связь

Вход на сайт

Запомнить меня